Hotel & Restauration

Guide til vikarbureauer til hotel- og restaurationsbranchen. Her finder du danske og internationale vikarbureauer der opererer på det danske arbejdsmarked.

Vikar Vagten

Vikar Vagten er specialist i personaleløsninger til kantine og kontor.


VikarBørsen

Formidling af vikariater og fastansættelse indenfor kantine- og kontorområdet i Storkøbenhavn.