Beskæftigelsesministeriet

Senest opdateret: 6. november 2009 af · Kommenter 

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriets opgave er at sikre og skabe rammerne for et moderne og fleksibelt arbejdsmarked i Danmark.

Under Beskæftigelsesministeriet er der en række råd, der enten rådgiver ministeriet eller lokale arbejdsmarkedsråd, der i samarbejde med beskæftigelsessystemet koordinerer beskæftigelsesindsatsen.
Derudover er der så også en række nævn under beskæftigelsesministeriet, der afgør klagesager samt en række institutioner og centre som fx ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

I Beskæftigelsesministeriet arbejder ca. 2.100 medarbejdere. Ministeriet består af et departement, fem styrelser og et forskningscenter. Departementschef Bo Smith står i spidsen for ministeriet.

Besøg Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Beskæftigelsesministeriet består af:

Råd og nævn under Beskæftigelsesministeriet:
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmiljørådet

ATP’s Ankenævn

Beskæftigelsesankenævnene

Beskæftigelsesrådet

Beskæftigelsesrådets ydelsesudvalg

Beskæftigelsesregionerne

De lokale beskæftigelsesråd

Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bestyrelse

Erhvervssygdomsudvalget

Ligebehandlingsnævnet

Forebyggelsesfonden

Tilsynsrådet for Arbejdsløshedsforsikringen

Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for:

 • Ansættelses- og arbejdsvilkår
 • Arbejdsmiljø og arbejdsskader
 • Aktiv beskæftigelsesindsats for alle grupper på arbejdsmarkedet
 • Fastholdelse på arbejdsmarkedet
 • Forsørgelsesydelser til alle med fuld eller delvis arbejdsevne
 • Forsørgelsesyydelse til alle, der ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet
 • Ligestilling

De væsentligste ansvarsområder for beskæftigelsesministeriet er:

 • Arbejdsret
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdsskadeerstatning
 • Ligestilling
 • Ferieloven
 • International pension
 • Tilsyn med kommuner og a-kasser

Ydelser:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Kontant- og starthjælp
 • Sygedagpenge
 • Feriedagpenge
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse ved ledighed fra fleksjob
 • Førtidspension
 • Efterløn
 • Folkepension
 • Fleksydelse
 • Boligstøtte
 • Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 • Hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven

Beskæftigelsesindsatsen:

 • Aktiv beskæftigelsesindsats for alle grupper på arbejdsmarkedet
 • Styring af jobcentre og andre aktører
 • Fastholdelse på arbejdsmarkedet (fleksjob, revalidering, sygedagpengeopfølgning, handicapområdet mv)

Anmeldelser / Kommentarer

Her kan du skrive en kommentar eller en anmeldelse af artiklen

Hvis du ønsker at få vist dit billede eller jeres logo sammen med kommentaren/anmeldelsen, så anskaf en gravatar!