Bruttoledigheden faldet med 6.000 i januar

Senest opdateret: 27. februar 2014 af · Kommenter 

I følge tal fra Danmarks Statistik er bruttoledigheden faldet med hele 6.000 fra december til januar. Bruttoledigheden var i januar på 142.800. Tilsvarende er ledighedsprocenten faldet fra 5,6 procent til 5,4 procent af arbejdsstyrken.

Bruttoledighedsprocenten er dermed den laveste siden august 2009.

Nettoledigheden defineres som bruttoledigheden fratrukket de 29.700 jobklare aktiverede, og den var i januar på 113.100, hvormed den er faldet med 1.800 siden december.

Ledighedstallene er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

Forbehold for faldet i ledigheden
Der skal dog tages nogle forbehold for det markante fald i bruttoledigheden. Det markante fald er som følge af kontanthjælpsreformen samt de fortsatte effekter af dagpengereformen fra januar 2013.

Unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse kan ikke længere modtage kontanthjælp, men derimod uddannelses hjælp. Tilsvarende vil personer, der falder for den nye nedsatte dagpengeperiodegrænse, modtage den nye arbejdsmarkedsydelse.

Disse ændringer har medført et fald i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere fra december 2013 til januar 2014, som ikke er modsvaret af en tilsvarende stigning i antallet af ledige personer på de nye ydelser uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse.

Om den manglende stigning for disse nye ydelses typer hovedsageligt skyldes under opdatering i registreringerne eller færre personer, der ønsker eksempelvis uddannelseshjælp, kombineret med, at færre vurderes åbenlyst uddannelsesparate (og dermed samtidig jobklare) er umuligt at sige på nuværende tidspunkt, vurderer Danmarks Statistik.

Læs mere hos Danmarks Statistik

Anmeldelser / Kommentarer

Her kan du skrive en kommentar eller en anmeldelse af artiklen

Hvis du ønsker at få vist dit billede eller jeres logo sammen med kommentaren/anmeldelsen, så anskaf en gravatar!